Nyhedsbrev juni 2020

Kære Alle i Blomsten!

Her kommer nok et lille nyhedsbrev! Som I sikkert har erfaret, åbnes der mere og mere op for at mødes i forskellige miljøer. Og efter d. 8/7 åbnes antagelig op for at mødes op til 100 pers. Det betyder jo at livet igen kan begynde at ligne sig selv.
For Blomsten betyder det dog ikke, at vi bare åbner op, men at der til Sct. Hans tændes bål på pladsen, hvor folk så kan komme og synge midsommervisen. Men der bliver ikke fællesgrill! (Da vi erfaringsmæssigt er mere end 50 der deltager denne aften).

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 12. sept., og I får dagsordenen tilsendt 14 dage før. Det øvrige materiale har vi sendt tidligere.

Kontoret åbner igen i juli mandage fra 18-19 i ulige uger. Og det samme kan salg af gas, m.v.

Fællesarbejdet er jo planlagt i små grupper, og I har fået tilsendt en plan. Det holder vi fast i, og hvis der er noget I er i tvivl om, så skriv eller ring endelig til Lone på 22904537. Tilsyneladende går fællesarbejdet i de små grupper godt, bestyrelsen kan i hvert fald se, at der sker noget forskellige steder. Dejligt!
Men inden Sct. Hans d. v. s. inden d.21 bør fælleshuset gås efter i krogene, og det vil være dejligt, hvis nogle af Jer, som ikke er sat på opgaver til fællesarbejdet, vil komme og give en hånd med det. Lone er tovholder på fælleshuset og kan om eftermiddagen d. 9 – 10 – 15 – 16!

Toiletterne er igen åbne med sprit m.v. Og I skal selv gøre rent efter Jer selv! Og spritten skal blive ved håndvasken!

Mange gode hilsner
P. v. a. bestyrelsen
Lone R

NB. HUSK at sætte Jeres P-skilt i ruden, så de der luger på pladsen, kan få fat i Jer!!!

Nyhedsbrev maj 2020

Kære alle i Blomsten!

Vi kan nu konstatere, at vi forsat ikke må mødes over ti. Det betyder desværre at Pinsen må holdes hos privat, så vi mødes ikke til morgenmad, flaghejsning og lotteri i år. Øv men vi kommer over det!

Mageskifte: Af have 121 da Sarah og Casper har besluttet at købe hus, er haven nu til salg. Pris ca 113.000 kr.

Hvis nogen fra foreningen er interesseret, så kontakt formanden 22904537 hurtigst muligt og senest d. 7. juni. Herefter tilbydes haven til ventelisten.

Kommende salg/mageskifte: Have 91 kommer også til salg efter snarlig vurdering.

Obs! Ved fremtidige salg af have, skal der foreligge en el attest, ejererklæring og bankoplysninger mhp lån, inden huset vurderes.

Fællesarbejdet: Som vi tidligere har annonceret, bliver det også anderledes i år. Men her kommer bestyrelsens forslag til luge og hækkeklipningsgrupper. Og vi håber I sammen og på afstand og med godt humør, kommer nogenlunde igennem det, og gerne inden Sct. Hans, men det er ikke et must. Ej heller at det skal være lige så fint som det plejer. Vi har udvalgt nogle tovholdere til hækkeklipningen, hvis opgave det er, at aftale tidspunkt med de øvrige i gruppen. Og gerne grupperne imellem, så ikke alle vil klippe samme dag.

For lugegruppernes vedkomne, er der ingen tovholdere, da lugningen kan foregå hver for sig, men for hyggen skyld, kan I jo lave aftaler. Det er fire lugesteder: Under banen på P arealet, på fællespladsen og rundt omkring huset.

Der er en del haver, som ingen opgaver har fået i denne omgang, men tilbage står jo et fælleshus incl. Toiletter, som forhåbentlig skal i sving inden alt for lang tid, så der bliver igen brug for hænder.

Som mange nok har opdaget, er skraldeområdet i proces, det er Mikkel, Jørgen og Børge, som er i gang med en løsning, som i første omgang kan tilfredsstille skraldefolkets krav. Og husk ingen P udfor skraldeområdet. Og husk at sætte Jeres P kort i vinduet. For tiden holder der mange, og meget få har kort i vinduet, eller en lap om hvis have de er i.

Der har desuden været efterspørgsel på en ekstra storskraldscontainer eller fremrykning af den allerede planlagte i august. Hvis behovet måtte være der foreslår vi, at en af jer melder sig til bestyrelsen hurtigst muligt for at være tovholder på opgaven ift tilbagemelding fra medlemmerne, bestilling af container m.m. Kontakt Mikkel på 20851249.

Pbv/Lone.