Rotter.

GODE RÅD
• Kontroller bygninger og haver for rotter.
• Græsfrø, blomsterløg og lignende fjernes fra skur eller hus, eller opbevares i tætte beholdere.
• Fjern nedfaldsfrugt og brug en lukket og rottesikret kompostbeholder.
• Beskær beplantning, der står op af huset, til ca. 1 m fra tagkonstruktion.
• Brænde stables ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke søger ly under stablen.

• Ryd op på grunden og omkring huset.
• Undgå at fodre katte og hunde på udendørsarealerne.
• Ved hønse og kaninhold skal du følge gældende lovgivning.
• Undgå fuglefodring når der er en aktiv rottesag.

Nyt om byggeri og miljø

Vi har modtaget følgende:

Kære formænd og bestyrelser
I forbindelse med lovliggørelse af byggeri og miljøforhold har Københavns Ejendomme udarbejdet et vigtigt skriv til alle vore kolonihavelejere i de københavnske overnatningshaver. Vil I venligst formidle skrivelsen videre til Jeres medlemmer.
I skrivelsen er der flere nyttige links for både medlemmer og bestyrelse.
Med venlig hilsen
Amy Lauridsenformand

Kolonihaveforbundet

Kreds 1, Hovedstaden Syd

Solsikke konkurrence.

Kan du få din solsikke til af vokse helt op til skyerne……I år afholder vi en lille konkurrence om, hvem der kan dyrke den højeste solsikke i Haveforeningen Blomsten.

TILMELDING : Kan ske mandag d.17 maj kl. 18 til 19 oppe på festpladsen. Det koster 20 kr at være med og alle pengene går ubeskåret til en flot præmie. Man får tildelt 3 frø og så er det bare at komme i gang.

Dommerpanelet vil så komme forbi dig mandag d. 30 august og måle dem der er med i konkurrencen. Vinderne vil blive begavet mandag 30 august kl.18 på festpladsen.

Nyt fra bestyrelsen.

Kære alle i HF Blomsten.
Så blev det maj og nu må vi igen være lidt flere og mere sammen! Jubii! Bestyrelsen har haft møde, og vi er blevet enige om følgende:


Pinsemorgensøndag d. 23/5 kl. 8 mødes de har lyst på fællespladsen til flaghejsning, sang og en morgenmadspose. (Så vi skal vide hvor mange I kommer).


Fællesarbejdet holdes som planlagt lørdag d. 19. juni, fra kl. 9-12, bagefter d.v.s. kl. 13 spiser vi fælles frokost. Fællesarbejdet kommer til at foregå nogenlunde som normalt, dvs. at I arbejder i grupper (gerne dem I har været i de sidste par gange), og opgaven er primært at få klippet hækkene omkring foreningen, inde, ude og i toppen, samt at få luget fællesplads, omkring huset og under banen.  Husk at sende en mail til Lone om hvor mange I deltager både til fællesarbejdet og til frokosten.


Søndag d. 20/6 kl. 10 – 12: 2x generalforsamling, med efterfølgende pølser. Også her vil vi gerne vide, hvor mange I kommer.


Sankthans onsdag d. 23/6: kan vi mødes igen og den bliver forhåbentlig som den plejer, med grill, bål og egen medbragt mad.

Send venligst mail til lone.raffel@gmail.com
Have nr.            antal deltager i                        
Pinsemorgen, Fællesarbejdet – Frokost, Generalforsamlingen