Udvalgt

Velkommen til en ny havesæson
– uden rotter

Nu begynder en ny sæson i byens haveforeninger og nyttehaver, og vi skriver til jer for at gøre det så nemt som muligt at få en sæson uden rotter.

I Københavns Kommune er rottebekæmpelse gratis, men rottebekæmpelse er en fælles opgave, og det er altid en bedre idé at forebygge.

Her kommer derfor tre muligheder for at få og dele viden om, hvordan I undgår rotter i jeres haver og huse:

  • Hæng plakaten op og følg de enkle råd
    Vedhæftet finder I en plakat med enkle råd til at forebygge rotter. Del den eller hæng den gerne op, på en fælles opslagstavle – fysisk eller virtuel – i foreningen.
  • Del mailen og vejledningen her med alle i foreningen
    Vi har også vedhæftet en vejledning med tegninger over, hvordan I let og effektivt sikrer huse og skure mod rotter. Send gerne mailen og de vedhæftede tegninger videre til alle i haveforeningen.

  • Få besøg af skadedyrsteamet
    Få råd og vejledning ved et informationsmøde i netop jeres haver. Vi kan tilbyde et gratis oplæg om rotter og forebyggelse af rotter.

Jeres ansvar som have- og nytteforening

Rottebekæmpelse er en fælles opgave. Som beboere har I pligt til at sikre jeres huse og skure, så rotterne ikke kan bygge bo og sprede sig.

Vi har vedhæftet en vejledning med illustrationer af, hvordan I lettest kan sikre jeres havehuse, skure og terrasser mod rotter. Illustrationen ligger også på kk.dk/rotter under punktet Sådan undgår du rotter.

Hvis I ser en rotte
Ser I en rotte ude eller inde, skal I straks anmelde det. Er der rotter indendørs skal I kontakte os på 33665817 mandag til fredag kl. 10-12 og 13-15. Rotter udendørs anmeldes på www.kk.dk/rotter. Herefter bliver I kontaktet af skadedyrsteamet.

Lovgrundlag

Arbejdet med at forebygge og bekæmpe rotter bygger på en bekendtgørelse under Miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelsen angiver, at alle, der opdager, at der er rotter, skal anmelde det til kommunen, samt at alle har pligt til at sikre og renholde deres ejendom, så rotternes levemuligheder bliver så begrænsede som muligt.

Se teksten i Bekendtgørelse nr.2307 af 6. december 2021 § 3 og § 4, samt Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017.

Vejledning-Saadan-forebygger-du-rotter-i-huse-skure-og-under-terrasser_tilgaengelig_03.23

Julehilsen 2022

Kære alle med-kolonister,

Julefreden er ved at sænke sig og de fleste er nu klar til julen. Haverne er helt “pakket ned” og kulden har allerede haft lidt fat.

Dagene er faktisk begyndt at blive lysere igen (selvom der går lidt tid for man kan mærke det) – inden vi ser os om er vi alle i gang igen med at klargøre vores dejlige små oaser i HF Blomsten. Jeg er sikker på at vi igen skal få mange hyggelige stunder sammen på kryds og tværs af haverne, i mandagsklubben, til banko og hvis vi er heldige måske også andre aktiviteter – alt det får vi mulighed for at snakke om når vi snart ses igen.

Lige nu vil jeg blot ønske rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende 2023 til alle.

Mange hilsener

Christian

Opsamling af information fra kolonihaveforbundet og lidt mere.

Hej alle,

Så er første måned af efteråret næsten allerede passeret og mange er flyttet hjem, dog er der stadig aktivitet i mange af haverne specielt i weekenderne. Vedlagt er lidt information fra kolonihaveforbundet og lidt information om rotter fra KK.

Vi starter med Kolonihaveforbundet:

Karsten Kehlet er blevet valgt som ny formand for Kolonihaveforbundet.

I forbindelse med Københavns Kommunes lovliggørelse af vore kolonihaver har Kolonihaveforbundet og Kreds 1 engageret en advokat til at varetage og hjælpe os med de mange komplekse problemstillinger i denne forbindelse. Der er fra vores advokat afsendt en skrivelse til Københavns Kommune ved KEID og TMF. Vi har endnu ikke modtaget svar fra kommunen, men når dette sker, vil vi selvfølgelig orientere nærmere ud til alle.

Forhandlingerne om fornyelse af lejekontrakt for haver i Københavns kommune er pt sat i bero. Kreds og forbund kan ikke acceptere flere af de nye betingelser, Københavns kommune har indsat i forslaget til den kommende lejekontrakt. Det drejer sig blandt andet om beregning af leje fremadrettet, hvor kommune har benyttet afsnit fra Erhvervslejeloven. Dette har vi ved møde med Overborgmesteren udtrykt stor utilfredshed med, hvilket Overborgmesteren lovede at gå videre med. Vi har rykket for svar angående dette. Efterfølgende vil forhandlingerne blive genoptaget. Der er ingen grund til uro, da nuværende kontrakt gælder frem til slutningen af 2024.

Med hensyn til den nye lokalplan for Tårnby Kommune, har vi fortsat ikke modtaget svar fra Planklagenævnet på vores anke.

Ligeledes har kolonihaveforbundet sendt følgende ud:

KK ønsker at “reklamere” for nye blanketter til §8 ansøgninger (nedsivningstilladelse for regnvand).

(Haveforeninger – liste til blanketten.xlsx og Vejledning til at finde kortlægningsbrev.pdf)

Kredsbestyrelsen vil selvfølgelig for god ordens skyld videreformidle kommunens ønske.

Dog ligger det os på sinde at erindre om at §8 ansøgninger alene vedrører nybyggeri.

Vi er OBS på at TMF kontakter jer for at give jer mulighed for at få hjælp fra sagsbehandlere i TMF til ansøgninger om §8 til brug for lovliggørelsesprocessen.

Dette finder vi dog bekymrende idet V2 forureningen ikke nødvendigvis efter vores opfattelse opfylder kravet til en fuld miljøvurderingsrapport i henhold til miljøbeskyttelsesloven, men en vurdering miljøstyrelsen i 1996-98 og 2006 bl.a. har foretaget ud fra områdets historik.

Krav om nedsivningstilladelse efter miljøloven kan først reelt kræves efter 1974.

Slutteligt har Københavns Kommune sendt den årlige oplysning ud om bekæmpelse af rotter. Læs den og lad os undgå for mange skadedyr i huse og haver.

(rotte plakat til haveforeninger.pdf)

Fortsat rigtigt dejligt efterår.

p.b.v.  

/Christian

rotte-plakat-til-haveforeninger

Vejledning-til-at-finde-kortlaegningsbrev

Haveforeninger-liste-til-blanketten

information fra Københavns kommune

Til Københavns kommunes haveforeninger og nyttehaver

I byens haveforeninger og nyttehaver har der været en masse aktivitet henover sommeren. Planter er plantet, blomster er sået, afgrøder høstet og frugttræer har givet frugt. Men nu bliver det efterår og der skal lukkes ned for vinteren. Skadedyrsenheden i Københavns kommune arbejder aktivt på at begrænse rotternes udbredelse i byen og her kan i være med til at gøre en forskel. Nogle af jer har måske mange problemer med rotter, andre slet ikke. Men Københavns kommunes skadedyrsenhed har lavet et opslag med gode råd til hvordan i kan sørge for at rotterne, under alle omstændigheder får så lidt råderum som muligt i jeres forening, i løbet af vinteren. 

Vi håber at i vil hjælpe os i kampen mod rotter i byen.

Med venlig hilsen

Lars Bjerg
Miljøkontrollør
Skadedyr

rotte-plakat-til-haveforeninger