Sommer hilsen

Kære alle,

Så er vi nærmest midt i sommermånederne og en veloverstået arbejdsdag, samt Sankt Hans er bag os.

Det er ved at være længe siden, at vi afholdt generalforsamling, men nu er det endeligt lykkes at få alle “autografer” på referatet, så det kan sendes ud (vedlagt her).

De seneste “store” ting i vores dejlige forening har været grønt bunken og parkering. 

Hvad angår grønt bunken er dette nu afløst af grønt spande – som alle har haft mulighed for at bestille. Er der nogen der stadig ikke har fået (og som har bestilt), så giv bestyrelsen besked, så må vi se hvad vi kan gøre. Har du ikke haft bestilt, men ombestemt dig, så giv os også lige en linje eller 2, så vi kan få orden på det. Ellers skulle det nu være med en fast plan omkring tømning og hvornår man skal “rulle” sin spand ud eller stille de papirssække man har fyldt.  (de kan købes om mandagen af gas og vandmesteren [mellem 18-19]) og fås også i de fleste byggemarkeder.

Hvad angår parkering, så blev der forleden uddelt parkeringsbøder til dem der holdt på græsarealet ved hovedindgangen mellem asfalten og grusstien (den ‘genvej’ der er trådt i græsset over mod broen over Lyngbyvejen). Det er umiddelbart med hjemmel i den nye parkeringslov der er trådt i kraft og er desværre ikke rigtigt noget vi kan gøre ved. Vi arbejder sammen med de andre haveforeninger om at finde en mindelig løsning og forsøger selvfølgeligt at få lavet noget der fremadrettet ikke giver problemer. I den anledning vil vi gerne opfordre til at parkere ‘pænt’ – altså hold i “båsene”. Kun have 1 køretøj pr. “husstand” og at gæster ikke parkerer på festpladsen.

Tilbage er kun at ønske alle en fortsat god sommer – og husk at følge med på hjemmesiden, facebook, opslagstavler, mail mv. så man ikke går glip af mandagsklub, bankoaften, grisefest eller lign.

pvb/

Christian

Forårs hilsen

Kære alle,

Foråret står for døren, vintergækker, erantisser og krokusser kigger allerede lystigt op i vores haver.

Solen skinner, frosten har dog stadig lidt fat. Men lige om lidt er der vand i haverne og livet derude starter så småt op igen.

Alle tidligere Corona-restriktioner er væk, så umiddelbart ser det ud til at blive et helt ’normalt’ år i H/F Blomsten.

Der er planlagt generalforsamling d. 23. april klokken 11 i forsamlingshuset.

Kalenderen på hfblomsten.dk er også opdateret.

Der arbejdes desuden på en fest i sensommeren, mere om det senere – det står i kalenderen som 27. august, men dette er ikke endeligt besluttet.
Vi skal som i de foregående år også bruge en gruppe på 4-5 stykker, som i stedet for fælles arbejdet vil gøre fælleshuset klar inden generalforsamlingen.

Det kunne være onsdag d. 13 klokken 14-17 eller (skær)torsdag d. 14 klokken 11-14 – eller et andet tidspunkt, vi kan blive enige om.

Skriv til Christian (rorsostien107@elske.dk) eller send SMS på 26803647
Rigtigt godt forår til alle!

Bestyrelsen

Nyt fra Kolonihaveforbundet

Kære medlemmer

VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse

Processen for juridiske henvendelser
På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.

For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.

Proces for medlemmer
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.

Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.

Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.
På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse,
Preben Jacobsen