September hilsen

Kære alle i Blomsten.

Hermed en varm hilsen til Jer alle, ovenpå en meget vellykket arbejdsdag i går!
I gik til arbejdet med liv og sjæl, og det virkede som om alle havde en god, om end slidsom dag. Vejret var da også med os, og godt for det.

Jeg skal være den første til at indrømme, at vi savnede noget mad og hygge, og naturligvis fest. Og vi lover at komme efter det, så snart muligheden er der. Men vi må nok se i øjnene, at det ikke bliver lige foreløbigt. Øv! Men bandet øver stadig og de bli´r kun bedre, så I skal nok få dem at høre.

Ovenpå en herlig september med en sensommer så fin, nærmer vi os jo afslutningen af denne sæson. Og som altid skal I huske at gøre vandkasserne rene og tilgængelige for vandfolkene, og huske at lukke for vandet, når I ikke bruger Jeres hus.

Husk også at lukke og låse bagportene hver gang de benyttes, så vi ikke får for mange ubudne gæster. Dvs,   alle porte på nær Hovedlågen skal være lukkede og låste hele døgnet.

Er der noget I har behov for at vende med bestyrelsen, er I altid velkomne til at skrive til os.

Mange hilsner
Lone

Skrinlagt pilotprojekt

I forbindelse med Pilotprojektet i henholdsvis HF Bryggen og HF Røde Mellemvej kan jeg oplyse, at projektet som sådan er skrinlagt.

Det har været vigtigt for os med en politisk drøftelse af kommunens strategi med bagud rettet lovliggørelse, samt de økonomiske konsekvenser som følger med, også for nye ansøgninger i henhold til BR18.

Forbund og kreds har derfor rettet henvendelse til overborgmester Frank Jensen og borgmester for TMF Ninna Hedeager Olsen med henblik for afholdelse af et møde angående vores kolonihaver.

Der har nu været afholdt møder med de to borgmestre – sidst med overborgmester Frank Jensen den 6. august 2020. 

Her nævnte borgmesteren, at det var vigtigt at bevare kolonihaverne, som er en del af kommunens kultur, men at der er vigtige miljøkrav som skal overholdes. Frank Jensen gav også udtryk for, at der inden for myndighedernes krav, måtte være mulighed for at finde løsninger. Dette i lighed med, hvordan andre kommuner i Danmark havde løst lignende problematikker.

Begge møder peger mod lokalplaner for vores kolonihaver i København. Lokalplaner som beskriver, hvad vores kolonihaver kan og må. På denne måde undgår vi at skulle søge i henhold til BR18.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

formand

12.08.2020 

Kolonihaveforbundet

Kreds 1, Hovedstaden Syd

Nyhedsbrev august 2020

Midsommer hilsen til alle i Blomsten
Kære alle!

Hermed en varm hilsen fra formand og bestyrelse med de sidste nyheder.
2020 har på mange måder været et stille år – indtil videre, og foreningens sociale aktiviteter har kørt på lavt blus, men heldigvis har der henover sommeren været mandagshygge med strikning, snak, øl og vand og almindelig samvær i nogenlunde afstand. Haverne er da også brugt flittigt og godt vi har dem.

Kontortid: som I måske har opdaget har vi igen åbent om mandagen fra 18-19 i ulige uger. Og selvom bestyrelsen ikke har været så synlig, har vi faktisk haft en del at lave. Folk har nemlig fundet ud af at skrive til os, og rigtig mange har spurgt om hvordan man kan få en have. Derudover har vi som nogen sikkert ved, haft et par havesalg.

Nogen er flyttet – på landet og nye er kommet til! Så vi har sagt farvel til Sarah og Casper i have 121, som er overtaget af Charlotte! Og Helle og Claus er flyttet til Fyn, så deres have 91 er overtaget af Jesper og Sofie! Velkommen til Jer alle!

Som I ved, er generalforsamlingen jo udskudt til lørdag d. 12. Sept. Kl. 10-12.
Vi sender dagsorden 14 dage før. I har tidligere modtaget beretning, regnskab og budget. Hvis nogen mangler det, så skriv til bestyrelsen.

Fællesarbejdet i foråret gik faktisk godt, selvom der gik lidt ged i det hist og her! Det der mest står til en ekstra indsats, er toppen på hækken især langs Humlestien og ydersiden, – så den må have en ekstra omgang ved det kommende fællesarbejde, som jo er d. 19. Sept. fra kl. 9-13 med efterfølgende frokost og fest fra 13.30 – ca. 17.30
Vi glæder os til at ses igen omend det stadig skal være med afstand!

Varme hilsner

Pva bestyrelsen
LR