’Sidste nyt’ i HF Blomsten – 22. juni 2017

Bestyrelsen var i mandags, den 19. juni, på Rundtur i haveforeningen. Vi så på hækhøjde og ukrudt på stierne. Det var skønt at se mange glade havelejere der nød deres haver. Vi blev taget godt imod og der blev lyttet til bestyrelsens kommentarer.

Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid henvende os til jer, der ikke var hjemme og som skal gøre mere ved ukrudtet og/eller klippe hækken ned til de aftalte 1½ meter ud til Fællestierne.

I kontortiden mandag den 3.juli vil bestyrelsen udleverer parkeringsbilletter til de af foreningens medlemmer, der har bil, der skal parkeres på Fællespladsen. Det vil gøre det lettere at identificere gæsters biler, der jo ikke må parkere på fællespladsen. De hvide stokke, der er ved at blive sat op på fællespladsen, vil forhåbentlig betyde, at der er plads til flere af medlemmernes parkerede biler.

Fredag er det Sct. Hans og vi mødes til fælles spisning på fællespladsen. Der er opsat gril så kom med din egen mad, bord og stole. Grillen tændes ca. kl. 18, og så er spiser vi ved de medbragte borde (gerne rødternede duge). Husk mønter til lotteriet; der er igen gode præmier.

Ellers er der kun at sige – VEL MØDT og kom glad på lørdag til den ekstraordinære generalforsamling – en lille bid brød, og dejligt fællesskab på årets første fællesarbejdsdag.

Mange hilsner Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling 24. juni 2017

Ekstraordinær generalforsamling H/F Blomsten

Lørdag d. 24. juni 2017 kl. 9.00 i fælleshuset.


Der er kaffe og en bid brød.

Bestyrelsen har efter moden overvejelse valgt den 24.juni, hvor de fleste er tilstede. Kan man ikke deltage i fællesarbejdet på selve arbejdsdagen,
er man naturligvis velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Vedtagelse af nye vedtægter samt ordensregler. (Link til forslag)

Disse blev fremlagt og drøftet på foreningens ordinære generalforsamling den 21.april 2017.
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal af foreningens medlemmer (jf. de eksisterende ”gamle” vedtægter §9 stk.9).

Der var ikke 40 haver repræsenteret, men de tilstedeværende stemte alle for, og derfor skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor et simpelt flertal skal stemme for, for at vedtage de nye vedtægter og ordensregler.
Eneste ændring i de nye reviderede vedtægter var punktet § 9 stk.2 vedr. Ekstern revisor, som HF Blomsten aldrig har ønsket.

Mødet forventes at vare højest en halv time, hvorefter fællesarbejdet skydes i gang.

Vel mødt

Bestyrelsen

Nyhedsbrev juni 2017

HF Blomsten

Tak for hyggeligt samvær Pinsemorgen, hvor vi var nogle og halvtreds børn og voksne – og traditionen tro afrundet med et lotteri og skønne præmier og stemning i top.

Husk Sankt. Hans-sammenkomsten fredag den 23.6. Folk kommer op med deres borde, eget service og noget lækkert til den tændte grill. Der vil også være snobrødsdej og ’pinde’ til børn og interesserede voksne.

Det er dejligt at se at mange er i gang og har fjernet en del ukrudt på deres del af fællesstierne.
MEN, der er stadig nogle, der ikke er gået i gang, og det er rigtig ærgerligt – og ikke kønt at kigge på. Til dette arbejde, med renholdelse af stien, hører også at fjerne ukrudt under den fælles og egen hæk. Bestyrelsen vil påminde om at det var et større punkt på generalforsamlingen, og bestyrelsen blev pålagt at holde folk mere i ørerne – og bruge paragraffen, hvor der kan sættes en gartner på, på havelejerens regning, når stien ikke holdes.
Bestyrelsen har besluttet at genindføre ’haverunder’ – ca. en gang om måneden, og den første vil være næste weekend…. Her kigger vi på standarden af stien og hækkehøjden ud til stier. Her er kravet 1.50 m. Tidspunkter slås op i Skabet ved festpladsen og på hjemmesiden.

Vi er stadig ’heldige’ at Københavns kommune afhenter grønt affald nede ved Lersøpark Alle. Vi har denne sammen med de andre haveforeninger her i Lersøsammenslutningen.
De fleste fylder heldigvis det grønne affald i den ende ved Lersøpark Alle’en, men (og der er nok ikke os i Blomsten), alle skal huske det… og gerne mere i højden.

HUSK at foreningens parkeringsplads er for foreningens medlemmer – een bil pr. have, og gæster SKAL parkere uden for foreningen.

Så er der kun at se frem til hyggeligt samvær på arbejdsdagen lørdag den 24.juni – efter den ekstraordinære generalforsamling.

Mange hilsner/Bestyrelsen