Ordensregler

Ordensregler Haveforeningen Blomsten

 • Din have og stien udfor haven skal holdes ren og fri for ukrudt. Hvis stien udfor haven støder op til offentlig hæk, skal hele arealet holdes ren og fri for ukrudt.
 • Du skal klippe din hæk mellem din og din nabos have. Hæk/hegn mellem haverne må maksimalt være 1,80 m. og ud til stier og gange maksimalt 1,50 m. høj. Bestyrelsen kan dispensere for visse haver med udsat beliggenhed.
 • Hække uden om haveforeningen klippes ved fællesarbejde to gang årligt.
 • Vandspild er ikke tilladt. Der må ikke vandes med turbine, og der må ikke vandes græsplæne. Vanding med håndholdt slange er tilladt efter solnedgang og i begrænset omfang. Overtrædelse medfører et gebyr på 250 kr. pr. overtrædelse og der kan opkræves vandafgift for vandspild. Foreningens medlemmer skal i øvrigt overholde Københavns Kommunes retningslinjer for vanding jf Københavns Kommunes hjemmeside.
 • Havens stophane skal være lukket når haven ikke er i brug. Stophanerne skal holdes i orden og skal være forsynet med låg og skal have et mindstemål på 25x40x25 cm.
 • Foreningens porte og låger skal være lukkede efter mørkets frembrud til kl. 6. Fra 1. april til 1. oktober skal porte og låger være lukkede og låste kl. 22 til kl. 6. Fra 1. oktober til 1. april skal alle porte og låger være lukkede og låste.
 • Kør langsomt i foreningen og tag hensyn til gående. Der skal holdes en hastighed på maksimum 10 km i timen.
 • Alle medlemmer må parkere én bil eller motorcykel på parkeringspladsen eller under banen. Gæster skal parkere uden for foreningen.
 • Man må ikke parkere biler, motorcykler, scootere, knallerter, legevogne på foreningens stier og gange. Cykler skal stilles enkeltvis.
 • Der må ikke cykles eller køres på knallert fra have 105 til have 109 – den såkaldte ’Zigzag-sti’.
 • Reparation og afprøvning af motorkøretøjer må ikke finde sted på foreningens område.
 • Trillebøre og andre af foreningens redskaber der udlånes, skal leveres tilbage samme dag.
 • Gødning, grus, materialer og lign. der aflæses på fælles arealer, skal fjernes samme dag. Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde give dispensation.
 • Der må ikke være løsgående hunde på foreningens fælles arealer.
 • Man må ikke fodre vilde katte på foreningens område.
 • Udendørs motoriserede haveredskaber og værktøj må bruges kl. 8-18 på hverdage & kl. 9-16 i weekender.
 • Tag hensyn til dine naboer. Brug radio, musikanlæg indendørs.
 • Giv bestyrelsen og dine naboer besked hvis du låner din have ud.