Vandlukning mv.

Kære alle,
 
Så har fælleshuset fået nye fliser.
Vi lukker derfor først nu for vandet, og det bliver på søndag den 19.november.
 
Dong/Kemp Lauritzen har startet gravearbejdet, og der vil i et stykke tid forekomme mindre strømafbrydelser i forbindelse med udskiftning af kabelskabene.
 
Vi vil som sædvanlig opfordre jer til at følge politiets råd om at have vinduer fri for gardiner mv., så ubudne gæster ikke har mulighed for at gemme sig bag disse.
 
 
Mange hilsner
Bestyrelsen

Nyhedsbrev – Oktober 2017

Kære alle,
 
Efteråret er over os og indenfor en overskuelig tid vil vandet blive lukket. 
Vi “trækker den lidt”, idet vi får  lagt nye fliser i fælleshuset i uge 45. I får som sædvanlig besked her på linjen og på facebook.
I den forbindelse vil vi gerne bede jer alle om at tjekke at “vandkasserne” er tilgængelige og uden snask og blade, så vandmændendes frivillige arbejde bliver lettere.
 
Bestyrelsen meddeler at Michael Schlichter har besluttet at træde ud af bestyrelsen pr. dags dato. Det tager desværre længere tid end Michael havde forventet, at komme igennem sit sygdomsforløb.  Bestyrelsen er ked af at miste en god arbejdskraft, men respekterer selvfølgelig beslutningen – vi har alle været glade for samarbejdet.
Merete Monberg, suppleant, træder ind på Michaels bestyrelsesplads indtil næste generalforsamling i april 2018.
 
Have 123 blev solgt til familien Madsen, som vi byder hjertelig velkommen 🙂
 
Efter onsdag den 1.november er der ikke længere afhentning af affald, og I må selv bringe det væk.
Grønt affald hentes i år sidste gang torsdag den 30.november.
 
Igen i år vil vi også opfordre jer til at have frit udsyn ind i huset, så ubudne gæster ikke kan gemme sig. Giv bestyrelsen besked om eventuelt indbrud og meld det altid til politiet
 
Til slut en lille venlig – men også bestemt – påmindelse om at holde alle tre porte låste hele døgnet; også selvom man kun er kort på besøg i sin have.
 
Blæsende efterårshilsner
bestyrelsen