Skrinlagt pilotprojekt

I forbindelse med Pilotprojektet i henholdsvis HF Bryggen og HF Røde Mellemvej kan jeg oplyse, at projektet som sådan er skrinlagt.

Det har været vigtigt for os med en politisk drøftelse af kommunens strategi med bagud rettet lovliggørelse, samt de økonomiske konsekvenser som følger med, også for nye ansøgninger i henhold til BR18.

Forbund og kreds har derfor rettet henvendelse til overborgmester Frank Jensen og borgmester for TMF Ninna Hedeager Olsen med henblik for afholdelse af et møde angående vores kolonihaver.

Der har nu været afholdt møder med de to borgmestre – sidst med overborgmester Frank Jensen den 6. august 2020. 

Her nævnte borgmesteren, at det var vigtigt at bevare kolonihaverne, som er en del af kommunens kultur, men at der er vigtige miljøkrav som skal overholdes. Frank Jensen gav også udtryk for, at der inden for myndighedernes krav, måtte være mulighed for at finde løsninger. Dette i lighed med, hvordan andre kommuner i Danmark havde løst lignende problematikker.

Begge møder peger mod lokalplaner for vores kolonihaver i København. Lokalplaner som beskriver, hvad vores kolonihaver kan og må. På denne måde undgår vi at skulle søge i henhold til BR18.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

formand

12.08.2020 

Kolonihaveforbundet

Kreds 1, Hovedstaden Syd