Sensommer brev

Kære alle i Blomsten!
Her kommer et lille sensommerbrev fra bestyrelsen fra en dag med 27 gr.
Vi nærmer os sidste fællesarbejde, som er lørdag d. 21/9 fra kl. 9 -13.
Hvis I ikke allerede har tilmeldt Jer via hjemmesiden eller på kontoret, så kontakt os venligst!
Sædvanen tro inddeles x antal grupper med hver sin sjakbajs. Som regel er der nogen, der bliver hurtigere færdige end andre, så husk at være solidariske med hinanden og dem der er bagud.

?

Fællesarbejdet afsluttes med en fælles frokost og sensommerhygge kl. 14 


Mandag d. 23/9 er der sidste kontortid, hvor bestyrelsen laver suppe med brød, og hvor vi får lejlighed til at ønske hinanden godt efterår.

Vedr. lukning af vand er der heldigvis længe til, men alligevel! Husk at rense vandkasserne og luk for vandet inden, også når I ikke er i haven.

Sidste nyt omkring Petanque er, at gruppen har foreslået at bruge den brede sti mellem have 73 og 75. Det synes bestyrelsen er en fin ide, som gruppen går videre med.

I forbindelse med generalforsamlingen i april havde vi jo en lille workshop, hvor der kom flere gode ideer til initiativer frem. Bestyrelsen opfordrer alle med gode ideer til at komme med forslag til næste generalforsamling! Så er der en hel vinter til at tænke i

?

Som vi tidligere har skrevet, kan vi konstatere, at der stadig køres vel hurtigt på hovedstien! Alle bilister tænk nu på det – farten skal ned! Der er omkringfarende børn, som tror der ingen farer er!

Til Jer alle! Nyd denne fantastiske sensommer og på gensyn til fællesarbejde og efterfølgende hygge!

Mange hilsner
Bestyrelsen

Storskrald (opdateret)

Kære alle.

Storskraldscontaineren på fredag kommer alligevel til at stå på Festpladsen som vanligt. Vi prøver på at få den placeret hensigtsmæssigt, hvor vi plejer, så den forhåbentlig kun vil optage 1 plads, men må være forberedt på, at det kan koste 2 pladser. Den bliver efterfølgende afhentet om tirsdagen.

Stort Elektronik skal stadig sættes udenfor foreningens hovedport som tidligere beskrevet og også først fra på fredag:)

Til sidst håber vi på, at man vil bruge et øjeblik på til- eller framelding til efterårets fællesarbejde via formularen på vores hjemmeside hfblomsten.dk under “Beskyttede sider”, punktet “Tilbagemelding”.

Tusind tak:)
Bedste hilsner,

Bestyrelsen.

Storskrald

Kære alle.

Blot til info:

Der kommer container til storskrald fredag d. 23. august som vil blive placeret til venstre for vores hovedlåge ( v. Allan og Goenna) ude i parken og ikke på festpladsen som vi plejer. Det er et forsøg på ny placering grundet flere problemer sidst vi havde container; så hvis alle vil prøve at være opmærksomme på, at det kun er os der benytter den ville det være dejligt:)

Der vil også være mulighed for at sætte Stort Elektronik, dvs. køleskabe, komfurer osv, på den modsatte side af indkørslen ude i parken som vil blive afhentet torsdag d. 29. august. I den forbindelse håber vi på, at folk vil prøve på at sætte det på en hensigtsmæssig måde så det ikke er til gene for andre i parken. Vi skal nok forsøge at skilte.

Man må ikke begynde at sætte Stort Elektronik før containeren er kommet.

Fortsat god dag til alle, fra 
Bestyrelsen:)