Udvalg

Vandudvalg

Jørgen Jensen, Have 55

Børge Blem, Have 65

Jan Hansen, Have 41

VURDERINGSUDVALG

Sigurd Johansen, Have 85

Niels-Erik Nielsen, Have 39

Jørn Larsen, Have 81

WEBGRUPPEN

Steen Linke, Have 21