Nyhedsbrev april 2020

Kære alle i Blomsten                                                                                               

Først håber vi, I alle har haft en god påske! Vejret har jo været fint det meste af tiden, og mange er begyndt at være i haverne igen, og dejligt vi har den mulighed, at kunne komme ud og få både luft og sol, også selvom vi måske i år mest bruger haverne som daghaver. Det jo en meget mærkelig tid vi befinder os i. Og alle savner sikkert det nærvær kolonihavelivet plejer at give os. Men vi må nøjes med hinanden på afstand, og huske det! selvom det er svært når snakken går. Det er bl.a. derfor toiletterne og fælleshuset er lukket indtil Mette Frederiksen kommer med en ny udmelding. Vi opfordrer til, at man anskaffer sig et campingtoilet, som jo fortsat kan tømmes ved fælleshuset. Hvis det kan være en ringe trøst, har andre foreninger i Lersøen også lukket.

Fælleshuset: hvad der måtte være af bookinger, bliver vi desværre nødt til at forbeholde os retten til eventuelt at aflyse alt efter myndighedernes retningslinjer på gældende tidspunkt. Vi håber, at I forhåbentlig kan holde festerne på et andet tidspunkt. Som det ser ud lige nu er forbuddet naturligvis i kraft.

Kontortid i ulige uge aflyses foreløbig: Send os en mail og vi vil vende tilbage.

Genopskrivningen i maj udsættes til næste år. Vi springer ganske enkelt et år over, ingen slettes af listen, men kommer til næste år i stedet. Og det mailer vi ud til ventelistefolket.

Generalforsamlingen: må vi udskyde til efter 1. sept. Men vi sender årsberetning og regnskab, (for det har vi jo haft klar længe). Og så kommer dagsordenen, når vi kan sætte en dato. Beretning og regnskab er vedhæftet som fil.

Fællesarbejdet – tja det bliver noget anderledes, end det plejer. Forhåbentlig bliver det normalt til efteråret! Hvor vi må håbe, vi igen må mødes i lidt større forsamlinger, og sikken en fest vi så skal have!

Men ved det førstkommende fællesarbejde, vil vi appellere til Jer alle om, at I hver især klipper hækken på fællesstien udfor Jeres haver. Her er der naturligvis nogle, der har mere hæk end andre, og nogle magter måske ikke at gøre det selv, så prøv at hjælpe hinanden – på afstand!!! Og alle I på hovedstien, som ikke har fælleshæk at gå i krig med, I må gerne tænke på fællesskabet og dem som har svært ved at klippe. M.h.t. toppen af hækkene:  Plejer der at være nogle ”faste” grupper, som tager sig af det. Hvis nogen har lyst til at melde sig frivilligt – tre pr. gruppe, så skriv det til bestyrelsen. Ellers kontakter vi Jer med gruppeinddeling inden fællesarbejdet.

Og hvis nogen ikke har nok i at klippe og luge i egen have, så er der altid fællespladsen og P-arealet under banen at kaste sig ud i.

Mht ombygning opfordrer vi til besindighed, kredsen/kommunen har udsendt en minivejledning / ”Opførelse af ny bebyggelse i kolonihaver” – den ligger på hjemmesiden.

Indbrud: der har været en ny runde med indbrud! Og I skal huske at meddele det til politiet, og også meget gerne sende en mail til bestyrelsen, som sender det videre til Jørgen Ullmann i Fremtiden. Din betjent Østerbro tlf. 30536315, Jørgen Ullmann er koordinator på indbrud i Lersøparken. Og han vil gerne vide hvordan indbruddet er sket, gennem dør eller vindue.

Grønt tømmes løbende og storskrald er 7 – 10/5: kører efter planen! Og husk af kildesortere, der er flere grønne bio-poser ved opvaskemaskinen ved fælleshuset, husk at bruge to poser, da de let går i stykker!

OG INGEN PARKERING FORAN SKRALDEOMRÅDET!

Pinsemorgen er aflyst, men vi prøver at finde en alternativ måde at fejre pinsemorgen på.

Sct. Hans tager vi stilling til, når den tid kommer. Og aktivitetsoversigten er revideret og findes på hjemmesiden, samt i skabene.

Kærlig hilsen fra bestyrelsen.

P.S. Følgende er modtaget fra Forbundet:

Kære haveforeningsbestyrelser

I har i nogle måneder kunne få hjælp til konflikthåndtering via Center for Konflikthåndtering. Vi udvider aftalen, så det nu både er jer og menige medlemmer, der kan få hjælp, hvis I/de oplever at være i konflikt med nogen i haveforeningen.

Vi har skrevet en nyhed målrettet medlemmerne, og vi håber derfor, I vil sende linket videre til jeres medlemmer: http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/er-du-i-konflikt-med-nogen-i-haveforeningen/

?

De bedste hilsner

Iben Sandra Svensson ǀ Kommunikation

Tlf.: +45 38 28 87 50  ǀWeb: kolonihaveforbundet.dk

Facebook ǀ Persondatapolitik

mailsignatur_ny

Opdatering byggeri

Kære formænd i Københavns Kommunes dag- og overnatningshaver.


Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for bygninger har udgivet en minivejledning til kolonihaver i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse.

Minivejledningen er sat ind på kredsens hjemmeside under byggeri, hvor det nu er muligt for alle vores havelejere at gå ind og læse den.

Minivejledningen er samtidig vedhæftet denne mail.

Hvis du eller dine medlemmer har yderligere spørgsmål i forbindelse med byggeri, skal dette ske til Teknik-og Miljøforvaltningen, Center for bygninger, Njalsgade 13, 2300 København S – www.kk.dk/kundecenter-byggeri  –  www.kk.dk/kolonihavehus-byggeri

Med hensyn til lovliggørelse af vore kolonihaver sker der ikke så meget i øjeblikket. De to pilotprojektet er ikke afsluttet, og der er fortsat mange svære forhandlinger, før vi når så langt.

Med venlig hilsen
Amy Lauridsen, formand, 2. april 2020

Kolonihaveforbundet

Kreds 1, Hovedstaden Syd

Egensevej 25, 1. sal

2770 Kastrup

http://www.kolonihave-kreds1.dk

Minivejledningen ligger også på vores side: https://www.hfblomsten.dk/byggetilladelse/