Mageskifte og reminder

Kære medlemmer,
 
1)
Have 77 vil sælge og derfor tilbydes haven først til mageskifte blandt foreningens medlemmer.
Prisen vil ligge mellem 130-140.000 i følge vurderingssystemet.
Meld gerne tilbage her hurtigt hvis I ved I ikke ønsker mageskifte, men selvfølgelig har I 14 dage til overvejelserne.
 
2)
Af hensyn til lokaleindretning og indkøb må I også gerne som sædvanligt melde tilbage om I deltager i generalforsamlingen. 
 
3)
Deltager I ikke i generalforsamlingen, må I gerne give besked om I deltager Pinsemorgen til foreningens traditionelle hyggelige arrangement kl. 07.00 i Fælleshuset med bl.a. flaghejsning og flagsang!
 
 
 
Mange hilsner og på snarlig gensyn til generalforsamlingen lørdag den 21.april kl. 13.00 / Bestyrelsen