Ny i Blomsten

Velkommen til haveforeningen Blomsten

Blomsten er en af de seks haveforeninger i Lersøsammenslutningen. I Blomsten er vi 60 haver, og vi fyldte 100 år den 5. oktober, 2016

Kontoret:

Foreningens kontor har åbent mandage mellem kl. 18-19, i ulige uger – bortset i maj, hvor vi holder åbent hver mandag for genopskrivning. Kontoret er dog lukket, hvis mandagen er en helligdag.

I samme tidsrum er der åbent for køb/ombytning af gas.Her sælges de gule 11 kg standardflasker, som koster 225 kr. Du kan også aflevere din tomme flaske. Det er Leif Nilsson, der står for flaskesalget.

Man kan også sidde og sludre over en øl eller sodavand, som kan købes kold fra køleskabet – der er høflig selvbetjening. Her kan du også låne en bog fra foreningens lille bibliotek. Har du selv nogle, andre kunne få glæde af, kan du samtidig aflevere dem her.

Hjemmesiden:

www.hfblomsten.dk kan du finde alle praktiske oplysninger, navne på bestyrelsen mm. Er der oplysninger, du synes mangler på siden, så sig det meget gerne til bestyrelsen!På hjemmesiden ligger også kalender over årets aktiviteter.

Facebook:

Har du taget et godt billede af en solopgang over trætoppene, en sjov lille fugl eller dine smukke efterårsæbler? Har du så mange stauder, at du gerne vil dele ud af dem? Mangler du en frugtplukker? Holder du loppemarked i din have? Har du et særligt trick til at aflive dræbersnegle? Eller holder du stor fest på lørdag, som kan forstyrre dine naboers nattesøvn…så del det på Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025952648387

Facebookgruppen er en lukket gruppe, kun for foreningens medlemmer. Ønsker du at en pårørende skal være medlem, så skriv til Merete: meretemr@gmail.com  eller Birgit: foa.birgitb@gmail.com

Loppemarked:

En gang om året, i juni måned, holder alle haveforeningerne i Lersøsammenslutningen fælles loppemarked. Det sker på græsarealet ved Bøllemosegårdsvej.

Renovation:

Der afhentes ikke affald hos den enkelte haveejer. Du skal aflevere dit skrald i renovationsbeholderne ved parkeringspladsen, der er inddelt efter affaldstype. Batterier, glas, hård plast, elektronik, papir og metal. Vær rar at overholde dette, husk at beholderne skal kunne lukkes, og luk også dine poser med husholdningsaffald – ellers er lugten fæl på en varm sommerdag…

Husholdningsaffald hentes om tirsdagen. I glasmontren udfor fælleshuset hænger opslag med datoer for afhentning af det øvrige affald.

Storskrald:

To gange om året, omkring pinse og igen i slutningen af august, opstilles en container på parkeringspladsen, hvor du kan aflevere dine udtjente havemøbler og den slags. Containeren er dog ikke til fliser eller murbrokker.

Grønt affald:

Langs Rørsøstien, ud for den bagerste port, er der et fælles afgrænset område, en ”grabbunke”, hvor du kan smide haveaffald. Der må ikke lægges planker eller træ. I vinterperioden må der ikke lægges noget i bunken, da den ikke tømmes. Sørg i øvrigt for at gå ”ind af” med dit haveaffald, så bunken ikke bliver ”for lang”.

Vand:

Foreningens frivillige ”vandmænd” lukker for hovedhanen omkring d. 1. november. Samtidig går de rundt i hver enkelt have og lukker og tjekker vandlåsene. Sørg derfor for, at de kan komme til – det vil sige fjerne blade og jord og andre forhindringer. Husk at tømme af for vand i rør og haner før frost og lukning, og skru eventuelle blandingsbatterier af, så de ikke frostskades.

Der åbnes for hovedhanen igen omkring d. 1. april. Luk altid hovedhanen hvis du er væk i længere tid!

Da vi betaler solidarisk for fælles vandforbrug, så spar på vandet. Derudover må der ikke vandes i haven når solen er på himlen, da vandet fordamper og planterødderne brændes af.

Indbrud:

…er vi desværre været plaget af i samtlige af områdets haveforeninger. Bestyrelsen arbejder med forskellige forslag til forebyggelse, men du kan gøre meget selv at undgå indbrud, eller at nogen ligefrem flytter ind i dit hus. Politiet har udarbejdet en række gode råd, der er værd at benytte sig af:

  • Træk gardinerne fra, når du ikke længere bruger huset, så man kan se hvad der (ikke) er.
  • Fjern sikringerne, og gem dem eller tag dem med hjem.
  • Fjern alle former for mad, også ketchup o. lignende.
  • Fjern gasflasken, hvis du har gaskomfur.
  • Lad ikke tændstikker og lightere ligge frit fremme.
  • Fjern også gerne dyner og tæpper.

Det er vigtigt at komme i dit hus en gang imellem, også selvom bladene er faldet af træerne og sneen er høj. Når du alligevel er her, så kig lige ind i haven hos dine nærmeste naboer for at se, om noget virker usædvanligt. Rigtig fint er det, hvis du går en tur rundt i hele foreningen. Observerer du noget mistænkeligt, eller nogen du er sikker på befinder sig det forkerte sted, så kontakt politiet, og dernæst bestyrelsen. Kontakt under alle omstændigheder bestyrelsen, hvis der er tegn på indbrud i en have.

Hvis uheldet er ude, skal indbrud – også selvom der ikke er stjålet noget – skal bestyrelsen altid kontaktes, og det skal ALTID anmeldes til politiet under et særligt sagsnr., som du kan finde på Blomstens hjemmeside.

Låner du dit hus ud i længere tid, uanset hvornår, skal du give både dine naboer OG et medlem af bestyrelsen besked! På den måde kan vi sikre os, at dem, der er der i dit hus, nu også er inviteret…

Fælleshuset:

Kan lejes til festligheder. Se mere på hjemmesiden om hvordan.

Portene:

Skal være låst senest kl. 21 om aftenen om sommeren, og vi har alle et ansvar for at det sker. Får du derfor gæster efter dette tidsrum, må de ringe og du må hente dem ved porten. Når de går, må du låse dem ud igen.

Om vinteren skal portene være låst hele døgnet, også selvom du kun skal et kort ærinde i din have! 

Stienforan dit hus:

Skal holdes fri for græs og ukrudt, ellers breder det sig i alle retninger. Hvis du ikke har nogen genbo, skal du tage hele stiens bredde. Men er du så heldig at have en genbo, skal du bare luge til midten. Når stierne i hele foreningen trænger til grus, indkøber foreningen nyt grus.

Arbejdsdage:

Når du har hus i Blomsten, forpligter du dig samtidig til at deltage i fælles arbejdsweekender to gange årligt. Det kan for eksempel være at male, snedkerere eller klippe hæk. Bestyrelsen udarbejder en plan for arbejdet, men du er mere end velkommen til at komme med forslag, hvis du synes der er noget, der trænger. 

Er du forhindret i at komme på selve arbejdsdagen, er det meget vigtigt at du melder afbud. I så fald kan der måske være en mulighed for at udføre fællesarbejde på et andet tidspunkt. Hvis, hvad og hvornår aftaler du sammen med bestyrelsen. Melder du ikke afbud til arbejdsdagen, lægges der 250 kr. oveni dit kontingent, som går til fælleskassen.

Udlån af værktøj og materiel:

Foreningen har lidt forskelligt værktøj, man kan låne. Kom op på kontoret i åbningstiden og spørg dig for.

Parkering:

Hvert hus har i udgangspunktet lov til at parkere én bil i haveforeningen, men mange vælger at holde udenfor foreningen. Tag i et hele taget hensyn til dine naboer, hvis du parkerer inde på pladsen, eller hvis du har en særlig stor bil, som kan ses fra deres have.
De, der har hus på Renovagangen har ret til at parkere under banen.