Nyhedsbrev juni 2020

Kære Alle i Blomsten!

Her kommer nok et lille nyhedsbrev! Som I sikkert har erfaret, åbnes der mere og mere op for at mødes i forskellige miljøer. Og efter d. 8/7 åbnes antagelig op for at mødes op til 100 pers. Det betyder jo at livet igen kan begynde at ligne sig selv.
For Blomsten betyder det dog ikke, at vi bare åbner op, men at der til Sct. Hans tændes bål på pladsen, hvor folk så kan komme og synge midsommervisen. Men der bliver ikke fællesgrill! (Da vi erfaringsmæssigt er mere end 50 der deltager denne aften).

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 12. sept., og I får dagsordenen tilsendt 14 dage før. Det øvrige materiale har vi sendt tidligere.

Kontoret åbner igen i juli mandage fra 18-19 i ulige uger. Og det samme kan salg af gas, m.v.

Fællesarbejdet er jo planlagt i små grupper, og I har fået tilsendt en plan. Det holder vi fast i, og hvis der er noget I er i tvivl om, så skriv eller ring endelig til Lone på 22904537. Tilsyneladende går fællesarbejdet i de små grupper godt, bestyrelsen kan i hvert fald se, at der sker noget forskellige steder. Dejligt!
Men inden Sct. Hans d. v. s. inden d.21 bør fælleshuset gås efter i krogene, og det vil være dejligt, hvis nogle af Jer, som ikke er sat på opgaver til fællesarbejdet, vil komme og give en hånd med det. Lone er tovholder på fælleshuset og kan om eftermiddagen d. 9 – 10 – 15 – 16!

Toiletterne er igen åbne med sprit m.v. Og I skal selv gøre rent efter Jer selv! Og spritten skal blive ved håndvasken!

Mange gode hilsner
P. v. a. bestyrelsen
Lone R

NB. HUSK at sætte Jeres P-skilt i ruden, så de der luger på pladsen, kan få fat i Jer!!!